Speaker presentation

SAAVA – Swedish Animation and Visual Arts

SAAVA is short for Swedish Animation and Visual Arts. It is an association that aims to strengthen swedish animation by bringing creative professionals, students and teachers together through networking events, lectures, etc. We also act as a voice to make the needs of the animation industry heard. You can find more information about SAAVA at www.saava.se

Meet with SAAVA at the animation bar on Friday!

SAAVA, som står för Swedish Animation and Visual Arts, är en ideell animationsförening som grundades år 2008. Syftet var att skapa en förening som vänder sig till alla som arbetar med, utbildar sig inom eller har ett intresse för animation och att försöka stärka och synliggöra svensk animation.