Trollywood Animation Bootcamp

Trollywood Animation Festival  har i samarbete med producenten Petter Lindblad (Snowcloud Films) tagit fram Trollywood Animation Bootcamp med avsikt att stärka svensk animation.

Bootcampen kommer att genomföras den 7-8 Maj, alltså under två dagar före själva festivalen. Vi har plats för totalt tolv deltagare med aktiva projekt eller projektidéer. Vi kommer att välja ut sex deltagare från Västra Götaland och ytterligare sex från resten av landet. Deltagarna kommer att delas in i tre grupper med fyra personer i varje, som arbetar med olika inriktningar:

  • Storytelling/manusarbete (inkl karaktärs- och universumbeskrivningar)
  • Visuellt/animation (inkl moodboard och förstå vad som är möjligt med olika tekniker)
  • Produktion/finansiering (budgetering, planering, pitchmaterial för finansiering)

Arbetet i de tre grupperna sker parallellt och bara en person per projekt kan vara med i varje grupp. Är ni flera från ett projekt, arbetar ni i olika grupper.

Målet med workshopen är att det ska bli lättare att realisera sitt animationsprojekt med hänsyn till de villkor som råder i Sverige. Deltagarna ska efter bootcampen ha ett starkare projekt och kunna pitcha det på ett bra sätt.   utvecklingsstöd från Svenska Filminstitutet eller andra finansieringskällor för att framgångsrikt komma vidare i processen.

Vilka får ansöka om att vara med?
Du som får söka är en regissör, manusförfattare, animatör eller producent som genomfört minst två kortfilmer, varav en måste varit animerad. Har du ett aktuellt projekt och en tanke om hur det ska kunna genomföras är det en fördel, men det är inget krav.


Vad får du?

  • Två dagars föreläsningar och arbete enskilt och i grupp för att utveckla projektet inom det utvalda området.
  • Individuell hjälp av erfarna mentorer för att utveckla ditt projekt, både vid förberedelse innan, och under själva bootcampen.
  • VIP-pass till festivalen, som förutom tillgång till hela festivalprogrammet ger möjlighet att träffa alla våra föreläsare  och andra VIP-gäster under våra kvällsaktiviteter.
  • Fri kost och logi från måndag kväll till lördag lunch.

Hur ser urvalsprocessen ut?
Vi tar emot ansökningar via e-post fram till och med den 7 april. Vi har dock endast 12 platser så det är först till kvarn som gäller.

Hur ser dagarna ut?

Bootcampen startar tisdagen den 7 Maj kl. 9.00, så det är en god idé att komma kvällen före. Under de här dagarna kommer du att jobba tillsammans med våra föreläsare/mentorer för att förbättra projektet inom det eller de områden som valts ut.

Torsdag till lördag deltar du i festivalens aktiviteter. Under fredagen får du möjlighet att pitcha ditt projekt inför en jury bestående av branschfolk. För dig som är mellan 18 och 30 år och skriven i Västra Götaland, finns möjlighet att pitcha för FilmClouds pris på 25 000:-

Vilka är mentorer/föreläsare?
De som föreläser och agerar som mentorer kommer att bestå av branschfolk från Sverige och övriga världen. En del av dessa har också öppna föreläsningar under festivalen, men under själva utvecklingsperioden sker arbetet endast i de mindre grupperna med fyra personer i varje. Det innebär att du har möjlighet att arbeta konkret 1-1 med mentorn för att ditt projekt ska utvecklas så mycket som möjligt under workshopen.

När det gäller producentinriktningen kommer Petter Lindblad från Snowcloud Films att vara mentor för den delen, men övriga mentorer är inte helt klara i skrivande stund. Vi strävar efter att plocka ihop några av de absolut bästa inom respektive område. Några exempel på aktuella mentorer är:

  • Regissör/producent Mikael Lindbom, Dockhus Animation
  • Regissör/producent Linda Hambäck, LEE Film
  • Senior animator Elinor Bergman, Alive animation

 

Hur ansöker man om att få delta?
Är du intresserad av att delta så skickar du ett mail till någon av oss som jobbar med bootcampen och berätta om vem du är, vad du gjort tidigare inom animationsområdet och varför du skulle vilja delta.

Frågor?
Vi som jobbar med Trollywood Animation Bootcamp är:

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss.