Art exhibition

Utsällningen är gratis och det behövs ingen festivalbiljett. The exhibition is free of charge, and no festival ticket is required

Under årets Trollywood Animation Festival har vi äran att presentera tre utställare till Trollhättans Konsthall. Gemensamt för de tre är att de alla har regisserat, animerat och illustrerat i sina filmer. Signe Baumane, Lettland, jobbar huvudsakligen analogt och ifrågasätter ofta normer i hennes animerade filmer. Sara Koppel, Danmark är en av de få som fortfarande jobbar med handritad animation och är framför allt känd för sina virtuella, sensuella och konstnärligt animerade kortfilmer. Caroline Attia, Frankrike, jobbar i huvudsak med 2D animation och är specialiserad på karaktärsdesign. För henne är karaktärerna i kombination med en stark berättelse nyckeln till en bra film. Signe, Sara och Caroline kommer alla att ställa ut bilder från deras filmer.

During this year’s Trollywood Animation Festival, it is our honour to present three art exhibitionists at Trollhättan’s Konsthall (art gallery). All three have directed, animated and illustrated their own films. Signe Baumane, from Latvia, works primarily in analogue and questions the norm in her animated films. Sara Koppel, from Denmark, is one of the few remaining hand-drawn animators and is most famous for her lively, sensual and artistic animated shorts. Caroline Attia from France works mainly with 2D animation and is specialised in character design. For her, the characters in combination with a strong story are the key to a great film. Signe, Sara and Caroline all will have stills from their coming animated projects exhibited at the gallery.

Signe Baumane

Signe Baumane är författare, regissör, producent och animatör. Vid 14 års ålder började Signe Baumane publicera noveller i Lettland. Hon fick en BA i filosofi från Moscow State University och började sedan jobba på Rigas animerade filmstudio som en cellanimationsmålare. Med stöd av statliga bidrag gjorde Signe tre animerade kortfilmer i Lettland, flyttade sedan till New York och tillbringade fyra år som konstnärlig ledare och produktionsledare för animatören Bill Plympton. År 1998 mottog Signe sitt amerikanska US Green Card som ‘extraordinary ability alien’ och började sedan att göra filmer i en egen studio.

År 2005 fick hon ett NYFA-stipendiat i film. Hon fick två bidrag från Jerome Foundation – ett för hennes animerade kortfilm “Birth”, den andra för hennes animerade långfilm “Rocks In My Pockets”. Hon fick också tre bidrag från NYSCA. Signe har skrivit, regisserat och animerat 15 kortfilmer och en långfilm, som gemensamt har visats på över 300 filmfestivaler runt om i världen och fått många utmärkelser. Hon tilldelades också ett prestigefyllt Guggenheim-stipendium år 2017.

Hennes första animerade långfilm “Rocks in My Pockets” är baserad på personliga erfarenheter inom depression och efterforskning i familjens historia gällande depression och självmord. Filmen visades vid över 160 filmfestivaler runt om i världen och vann FIPRESCI-priset på Karlovy Vary International Film Festival 2014.

Signe arbetar för närvarande med sin andra animerade långfilm, “My Love Affair With Marriage”, som med hjälp av musik och vetenskap kommer att undersöka den biologiska kemin av kärlek och kön, liksom samhällstrycket som påverkar individen till att anpassa sig till sociala normer.

I utställningen på Trollhättans Konsthall visas bilder ur Signe Baumanes långfilm: “My Love Affair With Marriage”.

Signe Baumane is a writer, director, producer and animator. At the age of 14, Signe began publishing short stories in Latvia. She received a BA in Philosophy from Moscow State University, then started to work at Riga’s Animated Film Studio as a cel painter. With support of government grants, Signe made three animated shorts in Latvia, then moved to New York and spent four years working for the independent animator Bill Plympton as an art director and production manager. In 1998, Signe received her US green card as ‘extraordinary ability alien’ and began making films at her own studio.

In 2005 she became a NYFA Fellow in Film. She received two grants from the Jerome Foundation – one for her animated short “Birth”, the other for her animated feature “Rocks In My Pockets”. She also received 3 grants from NYSCA. Signe has written, directed and animated 15 shorts and one feature film, which collectively have been accepted in over 300 film festivals around the world and received many awards. She was also awarded a prestigious Guggenheim Fellowship in 2017.

Her first animated feature “Rocks in My Pockets” is based on personal brushes with depression and inquiries into family history of depression and suicide. It went to over 160 film festivals around the world and won FIPRESCI award at Karlovy Vary International Film Festival in 2014.

Signe is currently working on her second animated feature, “My Love Affair With Marriage”, which will use music and science to examine the biological chemistry of love and gender, as well as the societal pressures on an individual to conform to social mores.

In the exhibition at Trollhättans Konsthall you will find pictures from her coming animated feature “My Love Affair With Marriage”.

Sara Koppel

Sara Koppel (född 1970) är en av få animatörer i Danmark som fortfarande ritar på papper, en konstform som hon har övat på sedan hon som 14-åring var ett skoltrött barn. Hon började 1984 på Tegnedrengene och Swan Film på Valhalla. Sedan dess har hon arbetat på flera stora animationsfilmer, massor av reklamfilmer och kortfilmer. På 80-talet och 90-talet arbetade hon med Jannik Hastrup och A. film.

Under 2002 – när många animationsstudios och animatörer gick vidare till CGI och datoranimering -– startade Sara sin egen studio och tog handritad animering i en mer konstnärlig riktning. Hon gör fortfarande animering för många andra filmer och reklamfilmer, hon använder sig också av animering i installationer till konstutställningar, och sist men inte minst – regisserar, illustrerar och animerar hon hennes egna animerade kortfilmer.

Saras teknik är fortfarande inspirerad av den gamla skolans Disney-tecknade handgjorda animationer, där varje sekund av filmen är ungefär 12 ursprungliga teckningar, var och en av dem ritad från början med penna på papper. Färgen är tillagd i datorn, men alltid på ett sätt som behåller papprets- och pennans struktur, en stil som gör filmerna väldigt levande och organiska, en stil som verkade perfekt för filmerna som gjorde henne till en världsomspännande pionjär i erotisk animerad film. Hon har varit runt om i världen och fått mer än 20 utmärkelser med sina virtuella och sensuella kortfilmer, det är den tankeväckande “Seriously Deadly Silence” (2015), “Little Vulvah & Her Clitoral Awareness” (2013) och den erotiska “Naken kärlek – Ea’s Garden” (2012) och en av hennes större filmer — de erotiska eposet “Vi blev förlorade på andra sidan av vildmarken” – “We Got Lost on the Other Side of Wilderness”(2016).

I utställningen på Trollhättan Konsthall visas bilder från Sara Koppels nya film: Embraces & touch of skin.

Sara Koppel (born 1970), is one of the last standing animators in Denmark, who is still drawing on paper, an art she has been practicing since she was a 14 year-old, school-weary kid. She got her start in 1984 at Tegnedrengene and Swan Film, working on Valhalla.
Since then, she has worked on most major Danish animated films, commercials and short films in the 80’s and 90’s with Jannik Hastrup and A. film.

In 2002 – when most of the business was moving on to CGI and computer animation – Sara started her own studio, and took the hand drawn animation in a more artistic direction, still making animation for a lot of other films and commercials, but also using animation as installations in art exhibition,s and last but not least – making her own virtous animated short films.
Sara’s technique is still the old-school Disney hand drawn animation tradition, where every second of film is approximately 12 original drawings, every one of them drawn from scratch with pencil on paper.
The colour is added ditigally, but always in a way that keeps the structure of the paper and pencil, a style that makes the films feel very alive and organic, and is perfect for the films that made Koppel a world wide pioneer in erotic animation film.
Sara has been around the world and received more than 20 awards with her virtuos and sensual shorts, be it the erotic epos “We Got Lost on the Other Side of Wilderness” (2016), the thought-provoking “Seriously Deadly Silence” (2015), the sex-educational “Little Vulvah & Her Clitoral Awareness” (2013) or the erotic “Naked Love – Ea’s Garden” (2012).
The exhibition at Trollhättan Konsthall will show pictures from Sara Koppel’s latest film: Embraces & The Touch of Skin.

Caroline Attia

Caroline Attia är en illustratör och animatör, inriktad på film och baserad i Paris. Hon utexaminerades från École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) i Paris 2004 där hon regisserade sin första kortfilm “Tango on Saw”.

Hennes arbete handlar om berättande: Oavsett vilket medium som används, är historien själva kärnan. Och vad som gör en bra historia är starka karaktärer. Därför älskar hon att skapa dem och ge dem liv genom animering och illustration.Uppdragsgivare inkluderar bland annat: Gestalten, New York Times, Elle, Scholastic, Cartoon Networks, MTV Asien, Sacrebleu Production, Technicolor, BETC, Folimage, DLP, Milano, Fleurus, Rageot, Belin. Hon jobbar för närvarande med sin nya kortfilm: “Au pays de l’Aurore Boréale” som produceras av Folimage-studio och kommer ha premiär i september 2019.

I utställningen på Trollhättans Konsthall kommer hon att visa bilder från processen i arbetet bakom hennes nya kortfilm «Au Pays de l’Aurore Boréale»

Caroline Attia is a Paris-based Illustrator and animation filmmaker who graduated from École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) in Paris in 2004, where she directed her first short film «Tango on Saw ».
Her work is all about storytelling: whatever the medium used, story is at it’s core. And what make a good story is good characters with both strengths and flaws. That’s why she loves creating them and giving life to them through animation and illustration.
Caronine’s credits include among others: Gestalten, New York Times, Elle, Scholastic, Cartoon Networks, MTV Asia, Sacrebleu production, Technicolor, BETC, Folimage, DLP, Milan, Fleurus, Rageot, Belin.
She has recently directed her new short film « Au pays de l’Aurore Boréale » at Folimage studio (2018).

In the exhibition at Trollhättan Konsthall Caroline will show pictures of work in progress from her new short film « Au pays de l’Aurore Boréale »