Trollywood Animation Bootcamp

Trollywood Animation Bootcamp är till för dig som är regissör, manusförfattare, animatör eller producent, och vill skapa nya framgångsrika animationsprojekt. Målet med vår bootcamp är att det ska bli lättare att realisera sitt animationsprojekt med hänsyn till de villkor som råder i Sverige. Deltagarna ska efter bootcampen ha ett starkare projekt och kunna pitcha det på ett bra sätt. Detta för att lättare kunna få utvecklingsstöd från Svenska Filminstitutet eller andra finansieringskällor för att framgångsrikt komma vidare i processen.

Trollywood Animation Bootcamp har arbetats fram i samarbete mellan teamet bakom Trollywood Animation Festival och producenten Petter Lindblad (Snowcloud Films) med finansiering från Svenska Filminstitutet. Syftet med det här arbetet är att stärka svensk animation. Vi genomförde den under två dagar 2019 med 12 deltagare och utvärderingen kan du läsa här.

Årets Bootcamp kommer att genomföras under hösten 2021, datum är inte bestämt ännu.

Vi kommer att jobba inom tre olika delar av animationsprocessen:

  • Storytelling/manusarbete (inkl karaktärs- och universumbeskrivningar)
  • Visuellt/animation (inkl moodboard och förstå vad som är möjligt med olika tekniker)
  • Produktion/finansiering (budgetering, planering, pitchmaterial för finansiering)

Vilka får ansöka om att vara med?
Du som får söka är en regissör, manusförfattare, animatör eller producent som är intresserad av att start ett projekt med målet att göra en animerad kortfilm. Har du ett aktuellt projekt och en tanke om hur det ska kunna genomföras är det en stor fördel, men det är inget krav.

Vilka är mentorer/föreläsare?
De som föreläser och agerar som mentorer kommer att bestå av branschfolk från Sverige och övriga världen.  Vi strävar efter att plocka ihop några av de absolut bästa inom respektive område.

Hur ansöker man om att få delta?
Är du intresserad av att delta så kan du skicka ett mail till bootcamp@trollywoodanimation.se, så kommer du att bli kontaktad när vi startar årets ansökningsprocess.

Frågor?
Om du har frågor om Trollywood Animation Bootcamp är du välkommen att kontakta